TELEMARKETING A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Każdemu z nas przytrafiają się sytuacje, gdy otrzymujemy wielokrotnie telefony od nieznanej firmy, oferującej nam usługi lub towary, którymi w ogóle nie jesteśmy zainteresowani. W ostatnim czasie sytuacje takie są źródłem nie tylko irytacji, ale również wątpliwości, czy działalność taka może być uznana za zgodną z przepisami RODO. Osoby, których dane dotyczą zadają również pytanie, […]

Read more...

Tylko 30 dni na usunięcie plakatów wyborczych i banerów

Okres kampanii wyborczej do rady miasta się zakończył. Zabrze co prawda musi jeszcze wybrać swojego prezydenta, ale to nie oznacza, że termin usunięcia materiałów wyborczych dla kandydatów na radnych uległ przedłużeniu. Wszystkim kandydatom niezależenie od tego czy uzyskali mandat radnego, czy też nie przypominamy, że usunięcie materiałów wyborczych zgodnie z ar. 10 § 6 Kodeksu wyborczego, […]

Read more...

CV, adres zamieszkania, rok urodzenia a RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), warto zastanowić się jakie dane osobowe w świetle […]

Read more...

Inspektor ochrony danych osobowych w niepublicznych podmiotach leczniczych a RODO

W praktyce stosowania przepisów RODO pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w niepublicznych podmiotach prowadzących działalność leczniczą. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (dalej: RODO) weszło w życie dnia 25 maja 2018 roku. Jednym z wprowadzonych w nim rozwiązań możliwość powołania inspektorów ochrony danych osobowych przez […]

Read more...

Spór pomiędzy przedsiębiorcami, a postępowanie dowodowe w procesie cywilnym.

Spór pomiędzy przedsiębiorcami, a postępowanie dowodowe w procesie cywilnym. W praktyce postępowań cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami częstym zjawiskiem jest opieranie powództwa jedynie o wystawioną przez powoda fakturę VAT. Zdarza się, iż przedsiębiorcy nie wskazują w treści pozwu innych wniosków dowodowych. Może to wiązać się z negatywnymi konsekwencjami w dalszym toku postępowania. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z […]

Read more...

Umowa gospodarcza i bezpieczeństwo jej realizacji

Sporządzając umowę regulującą relacje pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, zawsze prawnik powinien skupić się na jak najlepszym zabezpieczeniu interesu klienta. Umowa gospodarcza ze względu na swobodę jej kształtowania zgodnie z art.  3531 kodeksu cywilnego „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom […]

Read more...

Windykacja wierzytelności w postępowaniu nakazowym

Zabezpieczając interes naszych Klientów Kancelarii w Zabrzu, który zwracają się do nas o pomoc w windykacji ich wierzytelności, zawsze po przyjęciu pełnomocnictwa analizujemy, czy istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania sądowego w postępowaniu nakazowym. Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym zgodnie z którym sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie […]

Read more...

Windykacja należności z umowy gospodarczej

Przedsiębiorcy  korzystający z pomocy radcy prawnego w naszej Kancelarii w Zabrzu, często zwracają się z prośbą o pomoc w windykacji należności od kontrahentów opóźniających się, lub pozostających w zwłoce w zapłacie. Zaległości w zapłacie najczęściej generuje podpisana przez przedsiębiorcę i jego kontrahenta umowa gospodarcza.  W takiej sytuacji zawsze pada pytanie, czy windykacja przedsądowa i koszt […]

Read more...

Odszkodowanie za wypadek, a sprzedaż samochodu

Odszkodowanie wskutek uszkodzenia samochodu biorącego udział w kolizji lub wypadku w wielu przypadkach jest przez ubezpieczyciela zaniżane, do takich wniosków doszła nasza Kancelaria w Zabrzu, prowadząc postępowania likwidujące szkodę. Ponieważ uzyskanie odpowiedniego odszkodowania niezależnie od tego czy szkoda jest uznana za częściową lub całkowitą często bywa wielce kłopotliwe, trzeba również uważać na innego rodzaju działania, […]

Read more...