Odszkodowanie-Zabrze-wypadek-drogowy

Szkoda całkowita, a szkoda częściowa – odszkodowanie za wypadek – Radca Prawny

Jeżeli wskutek niefortunnego zbiegu okoliczności, uczestniczyliśmy w kolizji lub wypadku za który nie odpowiadamy, co do zasady należy się nam odszkodowanie. Najczęstszym skutkiem zdarzenia drogowego jest uszkodzenie pojazdu osoby poszkodowanej. Naprawienie poniesionej z tego tytułu szkody następuje z reguły z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy. Sposób naprawienia szkody i wysokość odszkodowania zależeć jednak będzie od charakteru […]

Read more...