CV, adres zamieszkania, rok urodzenia a RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), warto zastanowić się jakie dane osobowe w świetle […]

Read more...

Inspektor ochrony danych osobowych w niepublicznych podmiotach leczniczych a RODO

W praktyce stosowania przepisów RODO pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w niepublicznych podmiotach prowadzących działalność leczniczą. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (dalej: RODO) weszło w życie dnia 25 maja 2018 roku. Jednym z wprowadzonych w nim rozwiązań możliwość powołania inspektorów ochrony danych osobowych przez […]

Read more...

Spór pomiędzy przedsiębiorcami, a postępowanie dowodowe w procesie cywilnym.

Spór pomiędzy przedsiębiorcami, a postępowanie dowodowe w procesie cywilnym. W praktyce postępowań cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami częstym zjawiskiem jest opieranie powództwa jedynie o wystawioną przez powoda fakturę VAT. Zdarza się, iż przedsiębiorcy nie wskazują w treści pozwu innych wniosków dowodowych. Może to wiązać się z negatywnymi konsekwencjami w dalszym toku postępowania. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z […]

Read more...