Umowa gospodarcza i bezpieczeństwo jej realizacji

Sporządzając umowę regulującą relacje pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, zawsze prawnik powinien skupić się na jak najlepszym zabezpieczeniu interesu klienta. Umowa gospodarcza ze względu na swobodę jej kształtowania zgodnie z art.  3531 kodeksu cywilnego „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom […]

Read more...