Umowa gospodarcza i bezpieczeństwo jej realizacji

Sporządzając umowę regulującą relacje pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, zawsze prawnik powinien skupić się na jak najlepszym zabezpieczeniu interesu klienta. Umowa gospodarcza ze względu na swobodę jej kształtowania zgodnie z art.  3531 kodeksu cywilnego „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom […]

Read more...

Windykacja wierzytelności w postępowaniu nakazowym

Zabezpieczając interes naszych Klientów Kancelarii w Zabrzu, który zwracają się do nas o pomoc w windykacji ich wierzytelności, zawsze po przyjęciu pełnomocnictwa analizujemy, czy istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania sądowego w postępowaniu nakazowym. Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym zgodnie z którym sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie […]

Read more...

Windykacja należności z umowy gospodarczej

Przedsiębiorcy  korzystający z pomocy radcy prawnego w naszej Kancelarii w Zabrzu, często zwracają się z prośbą o pomoc w windykacji należności od kontrahentów opóźniających się, lub pozostających w zwłoce w zapłacie. Zaległości w zapłacie najczęściej generuje podpisana przez przedsiębiorcę i jego kontrahenta umowa gospodarcza.  W takiej sytuacji zawsze pada pytanie, czy windykacja przedsądowa i koszt […]

Read more...