Umowa gospodarcza i bezpieczeństwo jej realizacji

Sporządzając umowę regulującą relacje pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, zawsze prawnik powinien skupić się na jak najlepszym zabezpieczeniu interesu klienta. Umowa gospodarcza ze względu na swobodę jej kształtowania zgodnie z art.  3531 kodeksu cywilnego „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom […]

Read more...

Windykacja należności z umowy gospodarczej

Przedsiębiorcy  korzystający z pomocy radcy prawnego w naszej Kancelarii w Zabrzu, często zwracają się z prośbą o pomoc w windykacji należności od kontrahentów opóźniających się, lub pozostających w zwłoce w zapłacie. Zaległości w zapłacie najczęściej generuje podpisana przez przedsiębiorcę i jego kontrahenta umowa gospodarcza.  W takiej sytuacji zawsze pada pytanie, czy windykacja przedsądowa i koszt […]

Read more...

Odszkodowanie za wypadek, a sprzedaż samochodu

Odszkodowanie wskutek uszkodzenia samochodu biorącego udział w kolizji lub wypadku w wielu przypadkach jest przez ubezpieczyciela zaniżane, do takich wniosków doszła nasza Kancelaria w Zabrzu, prowadząc postępowania likwidujące szkodę. Ponieważ uzyskanie odpowiedniego odszkodowania niezależnie od tego czy szkoda jest uznana za częściową lub całkowitą często bywa wielce kłopotliwe, trzeba również uważać na innego rodzaju działania, […]

Read more...