CV, adres zamieszkania, rok urodzenia a RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), warto zastanowić się jakie dane osobowe w świetle nowych regulacji bezpiecznie jest zamieszczać w swoim CV udostępnianym podczas procesu rekrutacyjnego.

Kandydaci w przesyłanych aplikacjach do potencjalnych pracodawców często podają adres zamieszkania i datę urodzenia, czyli dane osobowe, które z punktu widzenia prowadzonej rekrutacji niekoniecznie są potrzebne do oceny kandydatury. Kwestia informacji które podlegają ujawnieniu  w CV jest uregulowana zwyczajowo, jak i również w art. 221 kodeksu pracy. Przyjmuje się, że w swoich dokumentach aplikacyjnych kandydaci informują potencjalnego pracodawcę o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, zainteresowaniach i o danych umożliwiających kontakt z kandydatem. Co prawda zgodnie z art. 221 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od kandydata podania między innymi daty urodzenia i miejsca zamieszkania, ale jeżeli takie żądanie nie jest wprost wyrażone w ogłoszeniu o pracę, odradzamy udzielanie takich informacji. Oczywiście należy pamiętać, że warto jest ujawnić miasto w którym się mieszka oraz rok urodzenia.

W obecnych czasach kiedy dane osobowe na rynku przedstawiają konkretną wartość a założenie strony internetowej w celu fałszywego wykreowania informacji o przedsiębiorstwie nie stanowi żadnego problemu, należy zwracać uwagę komu i w jakim zakresie udostępnia się swoje dane osobowe. Jeżeli potencjalny pracodawca wprost prosi o wskazanie danych osobowych w postaci adresu zamieszkania i daty urodzenia, wówczas doradzamy zwrócenie się z zapytaniem o cel zbierania powyższych danych osobowych.

Podsumowując, przesłanie informacji w swoim CV zawierające adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail, czyli zestawienie wielu szczegółowych danych osobowych zebranych kumulatywnie, w niepowołanych rękach może przysporzyć kandydatowi wielu kłopotów, dlatego każdorazowo doradzamy refleksję nad koniecznością i zakresem udostępnianych danych osobowych.

Radca prawny, Zabrze dnia 16 września 2018 r.

Dodaj komentarz