WINDYKACJA

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne procesów windykacyjnych. W naszej praktyce dążymy przede wszystkim do wykorzystania przysługujących Klientom środków prawnych w sposób gwarantujący najbardziej efektywną realizację roszczeń wierzyciela w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Proponujemy państwu w szczególności:

  • porady prawne w zakresie roszczeń wierzyciela i perspektyw ich zaspokojenia;
  • sporządzanie wezwań do zapłaty;
  • reprezentacja Klienta przed dłużnikiem na etapie przedsądowym;
  • inicjowanie postępowań cywilnych o zapłatę i reprezentacja Klienta przed sądami;
  • sporządzanie wniosków egzekucyjnych i wsparciem Klienta w toku postępowania egzekucyjnego.

W prowadzonych sprawach zapewniamy wysokie standardy obsługi Klienta na bieżąco informując o wszelkich merytorycznych aspektach postępowania jak również o kosztach związanych z podejmowanymi czynnościami sądowymi i ich proporcjonalności do spodziewanego wyniku procesu.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami naszej Kancelarii związanymi z tematyką windykacyjną:

http://kancelariazabrze.pl/windykacja-wierzytelnosci/

Windykacja należności z umowy gospodarczej