TELEMARKETING A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Każdemu z nas przytrafiają się sytuacje, gdy otrzymujemy wielokrotnie telefony od nieznanej firmy, oferującej nam usługi lub towary, którymi w ogóle nie jesteśmy zainteresowani. W ostatnim czasie sytuacje takie są źródłem nie tylko irytacji, ale również wątpliwości, czy działalność taka może być uznana za zgodną z przepisami RODO. Osoby, których dane dotyczą zadają również pytanie, czy mogą w jakiś sposób wpłynąć na dany podmiot, aby zaprzestał takiej praktyki.

Wskazać w pierwszym rzędzie należy, iż telemarketing sam w sobie nie jest zakazany. Jeżeli więc dane osobowe pochodzą z legalnego źródła i w legalny sposób zostały przekazane, mogą być wykorzystane do działalności reklamowej w zakresie marketingu bezpośredniego.

Jak wyżej wskazano, warunkiem legalności takiego przetwarzania pozostaje legalność źródła pochodzenia danych (mogą one pochodzić np. od samej osoby, której dane dotyczą). Należy przy tym zaznaczyć, że przy pierwszym kontakcie telefonicznym osoba, której dane dotyczą powinna uzyskać możliwość zapoznania się ze stosowną informacją o przetwarzaniu danych. W informacji tej – powinny zostać przekazane dane dotyczące administratora danych osobowych lub podmiotu od którego podmiot przetwarzający dane pozyskał oraz oczywiście podmiotu przetwarzajacego. Nawet jeżeli dany podmiot nie wywiąże się z tego obowiązku, mamy prawo zwrócić się z zapytaniem o tę informację. Za niewystarczające należy w tym wypadku uznać zdawkowe odpowiedzi typu „mamy pana dane ze swojej bazy”; „mamy je z legalnego źródła”, itp. Osoba, której dane dotyczą powinna otrzymać informację pozwalającą na ustalenie okoliczności, w jakich jej dane zostały pierwotnie pozyskane.

W tym momencie stajemy przed kolejnym pytaniem: co można zrobić aby wreszcie dany podmiot dał nam spokój, jeżeli telefon z danej firmy nie miał charakteru jednorazowego, a już kilka razy mówiliśmy, że nie jesteśmy zainteresowani daną ofertą. Zależnie od sytuacji możliwe jest skorzystanie z kilku środków prawnych wskazanych w RODO:

  • Jeżeli nie uzyskaliśmy informacji o źródle, z którego pozyskano nasze dane osobowe, albo informacja ta sugeruje, że pozyskano je nielegalnie – zgodnie z art. 17 ust. 1 lit d RODO możemy zażądać niezwłocznego usunięcia naszych danych osobowych;
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma związek z udzieloną przez nas zgodą na przetwarzanie danych osobowych złożoną przy przekazaniu administratorowi – możemy w każdym czasie wycofać tę zgodę;
  • Poza tym w każdym przypadku możemy złożyć sprzeciw. Zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 RODO osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a po złożeniu takiego sprzeciwu danych osobowych nie można już przetwarzać do takich celów.

Sprzeciw może być wyrażony w dowolnej formie, jeżeli więc wyrazimy go w trakcie rozmowy telefonicznej powinien on być potraktowany z pełną powagą, podobnie jak ewentualny sprzeciw w formie pisemnej lub elektronicznej.

Radca prawny, Zabrze, dnia 21 listopada 2018 r.

Dodaj komentarz